Šiaulių municipalinis aplinkos monitoringas 2016 m. ataskaita
Aplinkosaugos renginiai Šiauliuose
Triukšmo ribiniai dydžiai (HN 33: 2011)
Aplinkos oro užterštumo ribinės vertės
Kvapų koncentracijos ribinės vertės (HN 121:2010)
Vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas
Vandens telkinių cheminės būklės vertinimas
Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai (HN 24: 2003)
Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje (HN 60: 2015)
Informacija apie Europos aplinkos oro užterštumą
Informacija apie aerobiologinį (žiedadulkių) monitoringą
Informacija apie Lietuvos aplinkos būklę
Europos vandens informavimo sistema WISE
Klimato kaita. CO2 pėdsako skaičiuoklė
Cheminių ir fizikinių tyrimų kainos
Viešieji pirkimai
Finansiniai dokumentai
Atnaujinta: 2017-03-27 Copyright © 2007 Donatas Domres. Visos teisės saugomos. Parašyk man laišką! 
Free counter and web stats