Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

≡  Kovo 20 d. - Pasaulinė Žemės diena

≡  Kovo 22 d. - Pasaulinė vandens diena

≡  Kovo 23 d. - Meteorologijos diena

≡  Balandžio 1 d. - Pasaulinė paukščių diena

≡  Balandžio 7 d. - Pasaulinė sveikatos diena

≡  Balandžio 18 d. - Tarptautinė paminklų apsaugos diena

≡  Balandžio 20 d. - Tarptautinė kovos su triukšmu diena

≡  Gegužės 3 d. - Saulės diena

≡  Gegužės 22 d. - Tarptautinė biologinės įvairovės diena

≡  Gegužės 31 d. - Pasaulinė nerūkymo diena

≡  Birželio 5 d. - Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

≡  Birželio 17 d. - Pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena

≡  Liepos 29 d. - Jūros diena

≡  Rugsėjo 1 d. - Baltijos jūros diena

≡  Rugsėjo 16 d. - Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena. Miškininko diena

≡  Rugsėjo 16-22 d. - Europos judrioji savaitė

≡  Rugsėjo 22 d. - Tarptautinė akcija "Mieste be savo automobilio"

≡  Rugsėjo 27 d. - Pasaulinė turizmo diena

≡  Spalio 1 d. - Pasaulinė natūralios aplinkos diena

≡  Spalio 4 d. - Pasaulinė gyvūnijos diena