Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

Šiaulių miesto triukšmo žemėlapiai (pdf)

≡   Oro uosto paros triukšmo žemėlapis

≡   Oro uosto dienos triukšmo žemėlapis

≡   Oro uosto vakaro triukšmo žemėlapis

≡   Oro uosto nakties triukšmo žemėlapis

≡   Kelių transporto paros triukšmo žemėlapis

≡   Kelių transporto dienos triukšmo žemėlapis

≡   Kelių transporto vakaro triukšmo žemėlapis

≡   Kelių transporto nakties triukšmo žemėlapis

≡   Pagrindinių kelių transporto paros triukšmo žemėlapis

≡   Pagrindinių kelių transporto dienos triukšmo žemėlapis

≡   Pagrindinių kelių transporto vakaro triukšmo žemėlapis

≡   Pagrindinių kelių transporto nakties triukšmo žemėlapis

≡   Geležinkelio transporto paros triukšmo žemėlapis

≡   Geležinkelio transporto dienos triukšmo žemėlapis

≡   Geležinkelio transporto vakaro triukšmo žemėlapis

≡   Geležinkelio transporto nakties triukšmo žemėlapis

≡   Pramoninio paros triukšmo žemėlapis

≡   Pramoninio dienos triukšmo žemėlapis

≡   Pramoninio vakaro triukšmo žemėlapis

≡   Pramoninio nakties triukšmo žemėlapis

Šiaulių miesto triukšmo žemėlapių erdviniai duomenys (GIS)

     Kelių transporto triukšmo žemėlapiai

     Pagrindinių kelių transporto triukšmo žemėlapiai

      Geležinkelio triukšmo žemėlapiai

     Oro uosto triukšmo žemėlapiai

     Pramoninio triukšmo žemėlapiai

 Europos Aplinkos Agentūros triukšmo kontūrų žemėlapiai