Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

Oro kokybė Lietuvoje

Oro kokybė Europoje

Paviršinių vandens telkinių kokybės žemėlapiai

Maudyklų vandens kokybė

Upių baseinų rajonų valdymo planai ir priemonių programos

ES nulinės taršos veiksmų planas

Minėtinos dienos

Kovo 20 d. - Pasaulinė Žemės diena

≡  Kovo 22 d. - Pasaulinė vandens diena

≡  Kovo 23 d. - Meteorologijos diena

≡  Balandžio 1 d. - Pasaulinė paukščių diena

≡  Balandžio 7 d. - Pasaulinė sveikatos diena

≡  Balandžio 18 d. - Tarptautinė paminklų apsaugos diena

≡  Balandžio 20 d. - Tarptautinė kovos su triukšmu diena

≡  Gegužės 3 d. - Saulės diena

≡  Gegužės 22 d. - Tarptautinė biologinės įvairovės diena

≡  Gegužės 31 d. - Pasaulinė nerūkymo diena

≡  Birželio 5 d. - Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

≡  Birželio 17 d. - Pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena

≡  Liepos 29 d. - Jūros diena

≡  Rugsėjo 1 d. - Baltijos jūros diena

≡  Rugsėjo 16 d. - Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena. Miškininko diena

≡  Rugsėjo 16-22 d. - Europos judrioji savaitė

≡  Rugsėjo 22 d. - Tarptautinė akcija "Mieste be savo automobilio"

≡  Rugsėjo 27 d. - Pasaulinė turizmo diena

≡  Spalio 1 d. - Pasaulinė natūralios aplinkos diena

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2024-04-09

 

 

≡  Spalio 4 d. - Pasaulinė gyvūnijos diena

Informacija atnaujinta 2024-01-28